Konstrukcja ścian

Konstrukcja ściany (jej przekrój) uzależniony jest w głównej mierze od założeń przyjętych przez konstruktora budynku tworzącego projekt budowlany. Konstrukcja zależy od rodzaju elewacji, jaka ma się znaleźć na budynku, od ilości i rodzaju instalacji, które w projekcie przewidziane są do zabudowy w ścianach, od obciążeń jakie będą oddziaływały na ściany itd. Niemniej jednak istnieje wiele możliwości modyfikacji przyjętych w tym zakresie założeń. Niesposób w tej krótkiej prezentacji wskazać wszyskich dostępnych możliwych rozwiązań. Konkretne dopasowane rozwiązania dla wybranego projektu wskazujemy klientom podczas bezpośredniego spotkania. Staramy się doradzić inwestorom jakie rozwiązania wybrać, by uzyskać wysoką jakość i optymalną cenę.

Konstrukcja ścian