Ocieplenie i izolacja

Zmiany w prawie budowlanym (bardzo szybko zmieniające się normy techniczne dotyczące jakości wykorzystywanych w budownictwie materiałów) maja sprawić, że nasze domy będą cieplejsze, lepiej izolowane, szczelniejsze. Restrykcyjne normy w zakresie przenikalności cieplnej materiałów budowlanych wprowadzane przez Unię Europejską (zaostrzane średnio co dwa lata) mają sprawić by nasze domy docelowo stały się domami energetycznie pasywnymi, co ma diametralnie zmniejszyć emisję CO² do środowiska. Już teraz możemy mówić (budując zgodnie z normami obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r.), że każdy dom zbudowany od roku 2021 powinien być domem energooszczędnym. Domy budowane w technologii szkieletowej, dzięki temu, że niemal cała ich konstrukcja to materiał ociepleniowy, już dziś z nawiązką wyprzedzają obowiązujące normy, a uzyskanie energetycznej pasywności budynku w przypadku tego typu konstrukcji jest stosunkowo proste.

Ocieplenie i izolacja