Płyta fundamentowa

Polecamy naszym klientom budowę domu na płycie fundamentowej, co jest rozwiązaniem obecnie bardzo szeroko stosowanym w budownictwie jednorodzinnym. Płyta fundamentowa jest ocieplana od spodu i z boków odpowiednio wytrzymałym i nienasiąkliwym polistyrenem ekstrudowanym XPS, lub polistyrenem ekspandowanym EPS, a także izolowana przed wilgocią. Ocieplenie płyty fundamentowej skokowo dodnosi poziom energooszczędności budynku. Niweluje zjawisko „mostków termicznych” w dolnej części ścian budynku. Równomiernie rozkłada obciążenie na powierzchnię gruntu, zmniejszając naprężenia konstrukcji budynku. Oczywiście nie zawsze przy wznoszeniu domu można zastosować płytę fundamentową. Czasem warunki gruntowe, duże pochylenie terenu, czy też uwarunkowania zawarte w projekcie budowlanym wymuszają stosowanie bardziej tradycyjnych metod fundamentowania budynku.

Sposób fundamentowania domu ostatecznie określa oczywiście architekt tworząc projekt budowlany.

Płyta fundamentowa